logo_ol
Vyhlašovatel
logo_bar
Podporují nás
givt Příznivci, podporovatelé Memoriálu Rosti Čtvrtlíka, přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu, můžete nám pomoci.

Propozice ke stažení

Přihláška k soutěži ke stažení – regionální kolo 2023


Propozice XII. ročníku soutěžní přehlídky mladých recitátorů

„Čtvrtlístek 2023“

Vyhlašovatel soutěžní přehlídky: Gymnázium Děčín

Vážení a milí příznivci Čtvrtlístku. Dovolujeme si Vám zaslat propozice pro další ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka. Chceme Vám poděkovat za Vaši přízeň, přípravu studentů, účast v minulých ročnících a poskytnout Vám včas informace na přípravu příštího školního roku.

Časový harmonogram:
Příprava na úrovni školy: prosinec 2022 – únor 2023
Regionální kola: duben 2023.
Celorepublikové finále: červen 2023

Podmínky účasti:
účast na soutěžní přehlídce je pro studenty dobrovolná, zúčastnit se mohou studenti 1. – 4. ročníků SŠ, SOU a gymnázií a příslušných ročníků osmiletých gymnázií, do soutěže mohou být zařazeny i vlastní texty.
Délka každého jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout 5 minut. Neměla by být ani kratší.

/V případě covidové varianty svá nahraná vystoupení – vždy dvě ukázky, zašlete na adresu Janetab@seznam.cz.  Formu zaslání najdete na stránkách www.ctvrtlistek.cz/

Kategorie:
soutěž proběhne ve dvou kategoriích
kategorie A)
– kategorie jednotlivců – recitace, / jeden text prozaický
a jeden text básnický/V této kategorii jde o přednes, ve kterém by se přednášející měl snažit o jakési „oddivadelnění“, to znamená, zachází s optickými oporami řeči spíše v omezené míře. Gestikulace by měla být omezena na nejnutnější míru s vědomím, že divák, kdyby seděl u rozhlasového přijímače, nebyl by ochuzen. Nosnými prvky je tedy hlas, tempo, výslovnost, vybrané téma, délka přednesu, pochopení textu a schopnost předání myšlenky.

kategorie B) – kategorie jednotlivců nebo dvojic – dramatizace textů,
/dva dramatické (nebo zdramatizovanou prózu) texty/ Naopak v této kategorii se předpokládá dramatizace textu s využitím gest, pohybu, mimiky, prostoru, kulis, rekvizit. Kulisy a rekvizity samozřejmě nejsou podmínkou. Podmínkou je dramatické ztvárnění. /

Hodnocení:
interpretační úroveň recitátora, ­­umělecká hodnota textu, celková úroveň a kultura projevu. Studenti ze ZUŠ a dramatických kroužků budou zařazeni do zvláštní kategorie.

Přihlášky posílejte do regionálních kol do konce března 2023 na emailovou adresu: lholubcova@gymnaziumdc.cz.
Hlavní organizátoři:
Mgr. Janeta Benešová – o. s. Čtvrtlístek, zakladatelka soutěže, organizátorka regionálních kol
Mgr. Lenka Holubcová – Gymnázium Děčín, organizátorka regionálních kol a kola celorepublikového

Patronát nad memoriálem mají herečtí kolegové Rostislava Čtvrtlíka Jan Potměšil a Radek Valenta

V Děčíně 9. 12. 2022                                                            Mgr. Lenka Holubcová a Mgr. Janeta Benešová


Projekt je realizován za finanční podpory Středočeského kraje, Ústeckého kraje, statutárního města Brno a Nadace Život umělce. Čtvrtlístek z.s. děkuje všem soukromým dárcům za podporu: OFFICE PRO, Auto Jarov, DeCe Consult, Westrans Děčín, Traweko 96, Grešík Valdemar, Hofa – Hofman, HON, Gradior, Mikrověže Kokeš, Božena Sedláková.

logo_dl